Excel Məktəbi – Modul 1 – Başlanğıc səviyyə

Charts & Graphs

Tanıdığım professionalların bir çoxunda, Excel-in əsasən funksiyalardan ibarət olduğu düşüncəsi hakimdir. O səbəblə, mümkün qədər çox funksiya öyrənməyə meyllidirlər. Yazılan yazılar, keçirilən treninqlər də ən çox bu mövzu üzərində fokuslanır. Halbuki, funksiyalar Excelin çox vacib, lakin kiçik bir hissəsidir, əsas məqsəd üçün (formul yazma bacarığı) vasitələrdir. Özümüzü Excel-də inkişaf etdirmək istəyiriksə, struktural yanaşmamızı, alqoritmik düşüncəmizi və problemlər qarşısındakı praktik tərəfimizi inkişaf etdirməliyik. Funksiya əzbərləməklə (ki böyük əksəriyyətini heç vaxt işlətmirik) yaddaşımızı boş yerə doldurmuş oluruq.
O səbəblə, Excel Məktəbi adlandırdığım məqalələr toplusunda funksiyalara yer verməklə bərabər, işimizi sürətləndirəcək, vaxtımıza qənaət edəcək, düşüncə qabiliyyətimizi genişləndirəcək digər Excel komponentlərinə daha çox üstünlük verdim. Hər modulun mövzusu asanlıq/çətinlik yox, əhəmiyyətlilik və relevantlıq prizmasından qruplaşdırılmışdır.
Məktəbin ilk Modulunun mündəricatı aşağıdakı kimidir:


Ümumi Mövzular

 1. Sətir və Sütunların qruplaşdırılması
 2. Bir xanada olan mətnin bir neçə xanaya bölünməsi
 3. Seçilən diapazondakı dublikat dəyərləri silib, unikal siyahı əldə etmək
 4. Xanaya şərh əlavə etmək – Shift+F2
 5. Xanaya şərh əlavə etmək – Data validation
 6. Excel faylını pdf-ə çevirmək
 7. Tab düyməsinin üstünlükləri
 8. Double-click ilə genişlənən imkanlar
 9. Find and Replace – bütün sheetlərdə eyni anda tap və dəyiş

 

Shortcuts

 1. Ən zəruri shortcut-lar
 2. Sürətinizi artıracaq 8 shortcut
 3. Çox faydalı 5 shortcut

 

Formullar

 1. Formullardakı $ işarələri
 2. Kimyəvi və Cəbri formullar necə yazılmalı?
 3. Bütün xanalardakı formulları eyni anda görmək
 4. Formul xətaları (formula errors) – #DIV/0! #REF! #NUM!

 

Funksiyalar

 1. Funksiyalar lüğəti – ENG/RUS
 2. CONCATENATE funksiyası
 3. CORREL funksiyası – korrelyasiya əmsalının tapılması
 4. ROUND funksiyası – yuvarlaqlaşdırma
 5. Mətn Funksiyaları
 6. Tarix və Saat funksiyaları
 7. POER funksiyası – qüvvətin hesablanması
 8. COUNT funksiyaları
 9. PRODUCT funksiyası – vurma əməliyyatı
 10. WEEKDAY funksiyası
 11. ABS funskiyası – mənfi ədədləri müsbətə çevirmək

 

Formatlama qaydaları

 1. Tarixləri formatlama qaydaları
 2. Paste Special – xüsusi kopyala/yapışdır üsulları
 3. Paste Special – toplama/çıxma/vurma/bölmə
 4. Format Painter – formatın kopyalanması
 5. Diaqram və qrafikləri formatlama qaydaları