VİDEO – Excel 2019-dakı Geography data növü

Excel 2019

Excel 2019-dakı ən önəmli yeniliklərdən bir digəri də 2 ədəd yeni Data Növünün əlavə edilməsi oldu: StocksGeography. Bu videoda ölkələrə aid bir çox məlumatı Excel vasitəsilə real-vaxt rejimində Geography data növü ilə əldə edə bilərik.

https://youtu.be/_sIHRTcYV9I