VİDEO – Diaqramlarda MAX və MIN dəyərlərin fərqləndirilməsi

Charts & Graphs

Seçdiyimiz diapazondakı ən yüksək və ən kiçik dəyəri Excel diaqramında dinamik olaraq fərqləndirmək mümkündür. Dəyərlərimiz dəyişsə belə, diaqram avtomatik yenilənəcəkdir.