VİDEO – İllik sabit artım tempinin hesablanması (CAGR)

Riyazi və statistik funksiyalar

Layihələr qiymətləndirilən zaman, hər ilə aid artım tempindən əlavə, layihənin bütün müddəti ərzində ortalama sabit artımın hesablanmasına ehtiyac duyulur. Bu videoda bu artımı hesablamanın yolunu və CAGR (Compounded Average Growth Rate) düsturunu müzakirə etmişik.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=oXZoCB_E2WA&w=560&h=315]