Excel Məktəbi – Modul 3 – İrəli səviyyəli mövzular

Charts & Graphs

Excel Məktəbinin 3-cü və son Modulu – İrəli səviyyəli mövzularla aşağıda tanış ola bilərsiniz. Məktəbimizin əvvəlki modullarını oxumayanlar, Modul 1Modul 2 ilə tanış ola bilərlər.

Funksiyalar

 1. SUMIFS funksiyası
 2. SUMPRODUCT funksiyası
 3. INDEX & MATCH kombinasiyası
 4. NPV funksiyası – Bu günkü xalis dəyərin hesablanması
 5. IRR funksiyası
 6. VLOOKUP funksiyası – Komponentinə görə dəyərin tapılması
 7. SUMPRODUCT funksiyası – Sətir və sütunların kəsişməsindəki dəyərin tapılması
 8. DB funksiyası – Amortizasiyada azalan qalıq metodu
 9. SLN funksiyası – Amortizasiyada düz xətt metodu
 10. PMT funksiyası – Kredit cədvəlinin hesablanması
 11. CHOOSE funksiyası

 

Diaqramlar

 1. Diaqramdakı ən yüksək dəyərin avtomatik fərqləndirilməsi
 2. Tornado diaqramlar
 3. Diaqramlarda oxlara şəkil yerləşdirmək
 4. Combo diaqramlar
 5. Dinamik diaqramlar
 6. Sparklines – xanadaxili kiçik diaqramlar
 7. Diaqramlarda dinamik başlıqlar

  

Pivot Cədvəl

 1. Pivot Cədvəl və Slicer Filteri
 2. Pivot Cədvəl və Refresh problemi
 3. Pivot cədvəldə tarixlərin qruplaşdırılması
 4. Slicer filter formatlama

 

Maliyyə modelləri

 1. Maliyyə Modelləri – Mövzuya Giriş
 2. Excel-də Adlar Diapazonu
 3. Form controls – Mövzuya Giriş
 4. Form Controls – Combo Box
 5. Form Controls – Option Box

 

Praktik misallar ve həll yolları

 1. 2 saat arasindaki fərqin hesablanması
 2. Siyahıdakı bütün boş xanaları silmək
 3. 2 tarix arasındakı satışların cəmi
 4. İllik artım tempini necə hesablamalı?!
 5. Unikal sıralamanı necə əldə etməli?!
 6. Filter sonrası sıra nömrələrinin avtomatik yenilənməsi
 7. Formatına əsasən xanaların tapılması
 8. Flash Fill
 9. Flash fill 2
 10. Goal seek – Geriyə doğru hesablama
 11. Dinamik Transpose
 12. Pilləli dropdown siyahılar
 13. S&P kimi indekslərin hesablanma mexanizmi
 14. Kəsrli ədədlərin qismət və qalığının hesablanması