Excel Məktəbi – Modul 2 – Orta ağırlıqlı mövzular

Charts & Graphs

Excel Məktəbimizin 1-ci Modulundakı mövzuları tam olaraq qavradıqsa, o zaman 2-ci modula keçə bilərik. Diqqət edəcəyiniz üzrə, teorik biliklərdən əlavə, iş vaxtı qarşılaşılan bəzi problemlərin praktik həll yolları ilə bağlı da materiallar əlavə edilmişdir.
2-ci Modulun mövzuları aşağıdakı kimidir:

 

Funksiyalar

 1. RANDBETWEEN funksiyası
 2. CONVERT funksiyası – ölçü vahidlərinin konvertasiyası
 3. EOMONTH funksiyası – hər ayın son gününün hesablanması
 4. NETWORKDAYS funksiyası – 2 tarix arasındakı iş günlərinin sayı
 5. VLOOKUP funksiyası 
 6. HLOOKUP funksiyası
 7. MATCH funksiyası
 8. LARGE funksiyası
 9. SMALL funksiyası
 10. RANK funksiyası – sıralamanın əldə edilməsi
 11. SUBTOTAL funksiyası – filterə uyğun hesablama
 12. SUMIF funksiyası – kriteriyalar əsasında cəmləmə
 13. DATEDIF funksiyası – 2 tarix arasındakı gün/ay/il hesablanması
 14. IFERROR funksiyası – xətalardan qurtulma
 15. SUM 3D – möcüzəvi formul

 

Formatlama

 1. Şərti Formatlama – 1-ci hissə
 2. Şərti Formatlama – 2-ci hissə
 3. Şərti Formatlama – dublikat dəyərlərin tapılması
 4. Formatlama qaydaları
 5. Çirkin formatlı diaqram – 1
 6. Çirkin formatlı diaqram – 2
 7. Paste Special – İstənilən formatı şəkil olaraq yapışdırmaq

 

Shortcuts

 1. Çox faydalı 5 shortcut 

 

Digər praktik biliklər

 1. Transposition – sətirləri sütunlara, sütunları sətirlərə çevirmək
 2. Dropdown lists – Xanaya siyahının əlavə edilməsi
 3. Double-click ilə genişlənən imkanlar
 4. Find & Replace – fayldakı bütün səhifələrdə
 5. Tək formulla ən böyük artışın tapılması
 6. Advanced Filter ilə unikal siyahının əldə edilməsi
 7. Aralıq cəmlərin tək əməliyyatla hesablanması
 8. Formul olan xanaları dəyişikliklərdən qorumaq
 9. Ədədi orta ilə ağırlıqlı ortalamanın praktik misal ilə fərqi
 10. Başqa səhifədəki xananın real-time izlənməsi