Təsadüfi tək və ya cüt ədədlərin törədilməsi

Formul hiylələri

Təsadüfi olaraq hər hansı bir ədədin törədilməsi mövzusunu RANDBETWEEN funksiyası mövzusunda müzakirə etmişdik. Mövzunu daha da irəli apararaq, təsadüfi hər hansı bir ədəd əvəzinə, təsadüfi cüt və ya tək ədədin necə törədiləcəyinə baxaq.

Bunun üçün ODDEVEN funksiyalarından istifadə edəcəyik (ingilis dilində odd – tək, even – cüt deməkdir). Bu funksiyalar müvafiq olaraq, müsbət ədədi ən yaxın tək və ya cüt ədədə yüksəldir.

Məsələn, 1-dən 20-yə qədər təsadüfi tək və cüt ədədlər silsiləsi yaratmaq istəsək, aşağıdakı kimi formullardan istifadə etməliyik:

Untitled.gif

Tək ədədlər tərəfdə bəzən 21 ədədi də çıxacaqdır, çünki RANDBETWEEN 1 ilə 20 arasında olduğu üçün, bəzən 20 ədədini törədir. ODD funksiyası isə onu ən yaxın bir üst tək ədədə çevirir. Belə olan halda, ən doğru yol, 1-dən 19-a qədər olan diapazonun daxil edilməsi olacaqdır.

Uğurlar!