Bloqun sadə prinsipləri

Ümumi

Hər kəsə salamlar!
Bloqdakı məqalələrin yazılma prinsipi çox sadə 2 xüsusiyyətə malikdir.

  1. Mətnlərin əsas hissəsi və bütün açıqlamalar azərbaycan dilində,
  2. Screenshot-lardakı məlumatlar isə ingilis dilində olacaq.

Uğurlar!