Ən zəruri shortcut-lar

Excel Hiylələri

Excel-dəki əməliyyat sürətini artırmaq üçün müəyyən shortcut-ları bilmək zəruridir. Əlavədən Excel-də istifadə olunan ən bəsit və ən lazımlı shortcut-ların siyahısını endirə bilərsiniz. Eyni faylın screenshot-unu aşağıda görmək olar.

Shortcuts

Excel-də hədsiz dərəcədə çox shortcut var. Və əksəriyyəti əməliyyat sürətini, və nəticə etibarilə müəyyən zaman aralığında görülə biləcək iş həcmini ciddi dərəcədə artırır. Öncələri 30 dəqiqəyə sığan əməliyyatın, bu və gələcəkdə paylaşılacaq shortcut-lar vasitəsilə 5-6 dəqiqə kimi qısa zaman ərzində öhdəsindən gəlinə biləcək.

Adios!

Basic shortcuts